Producenci
Zwroty i reklamacje

Reklamacja

 

 1. Przedsiębiorca powinien złożyć reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronach Sklepu (PATRZ PONIŻEJ) oraz wysłać go na adresy Sprzedawcy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

 2. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Przedsiębiorcy składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą produktu.

 3. Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji jedynie w oparciu o zapisy gwarancyjne. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Przedsiębiorcy nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

*Formularz reklamacji - wzór do pobrania 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. W przypadkach zaakceptowanych przez Sprzedającego Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny.

 3. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronach Sklepu (PATRZ PONIŻEJ).

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Przedsiębiorcę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Przedsiębiorcy na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, wyłączając koszty dostarczenia rzeczy.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony ustalą inne rozwiązanie.

  4. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconych Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Przedsiębiorca ponosi wszelkie koszty zwrotu Produktu.

  7. Przedsiębiorca odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie, strony ustalają sposób oraz formę jego dostarczenia do Sprzedawcy.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

* Oświadczenie Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość - wzór do pobrania 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl